.

"Väga hea on asuda organisatsiooni etteotsa, mida on aastaid väga läbimõeldult ja süsteemselt juhitud," kiidab Silvia Lotman oma eelkäijat. "Kõik juhatuse liikmed panustavad oma aega ja teadmisi selle nimel, et ELF saaks oma tööd looduse kaitsmisel jätkata ning organisatsioonina areneda - selles muudatusi ei tule."

2004. aastast ELF-i juhatuse esimehena töötanud Jüri-Ott Salm jätkab pärast väljateenitud puhkust ELF-i uuringuprojektides osalemist - koostab maakasutuse muutuse ja kasvuhoonegaaside analüüsi ning jätkab Praxise valitsuse valvurite tegevusprogrammis keskkonnavalvurina.

ELFi nõukogusse valiti 28. novembril uute liikmetena suurulukite ekspert Peep Männil ning bioloog ja Let’s Do It Worldi üks eestvedajaid Toomas Trapido. Nõukogust astus vabatahtlikult välja Sakarias J. Leppik. Ülejäänud nõukogu jätkab endises koosseisus.

ELFi nõukogu roll on anda juhatusele, töötajatele ja vabatahtlikkele suunised tegevuste planeerimisel (iga-aastase tegevuskava ja eelarve kinnitamine) ning nõustada fondi töötajaid erinevate teemade käsitlemisel. Nõukogu liikmed töötavad vabatahtlikkuse baasil.

Juhatus korraldab organisatsiooni juhtimist ja tööjaotust ning seisab ühes fondi töötajate, vabatahtlike, nõukogu, nõustajate ja koostööpartneritega hea valdkondikke teemade (mets, märgalad, meri, säästev areng, loodusharidus) käekäigu eest. Juhatuse liige määratakse ametisse nõukogu poolt üheks aastaks.