Lageraie Foto: Ester Vaitmaa

Otsus on aluseks taimede ja taimsete saaduste riiki sisseveo lubamiseks ning oluline selleks, et Eesti ettevõtted saaksid jätkata oma eksporti karmistunud imporditingimustel, mida Uus-Meremaa on kehtestanud.

Seenhaigus Gibberella circinata kahjustab männi oksi ja tüve, põhjustades koorehaavandeid. Levik toimub peamiselt seemnete ja istikutega ning mulla kaudu. Põllumajandusamet on seenhaiguse seiret läbi viinud alates 2007. aastast ja kahjustajat Eestis tuvastatud ei ole.

Kokku viib põllumajandusamet 2017. aastal läbi ametlikke seireid 19 erineva taimekahjustaja osas. Seirete käigus tuvastatakse, kas ja kui suures ulatuses uuritavat kahjustajat riigis esineb.