Foto: Nikoloz Beniaidze/Facebook

Käesoleval nädalal läheb samale kliendile (Pirosman) teele teinegi koorem, kus tiinete mullikatega koos on kaks noorpulli Caucasus Geneticsi aretusfirma seemendusjaamale ja eesti punase karja lehmik katsefarmile.

Koostöö Caucasus Geneticsiga sai alguse arengukoostööprojektist "Veiste tõuaretusalaste abinõude rakendamine Gruusia piimakarjakasvatuse ettevõtetes".

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistule teadaolevalt pole siinsed karjakasvatajad viimase 30 aasta jooksul Gruusiasse loomi müünud.

Käesoleval aastal on ühistu kaudu erinevatele klientidele ja mitmetesse riikidesse müüdud üle 3500 tõuveise.