Oma seisukohti väljendavad teadlased aruandes “Eesti puidukeemia perspektiivid”, mille on kinnitanud teaduste akadeemia juhatus.

Puidutehase rajamise olulisust põhjendab akadeemik Urmas Varblane näiteks asjaoluga, et kogu Eesti majanduse ning puidusektori areng peaks olema suunatud liikuma keerukamate, teadmusmahukate ja kõrgemat lisandväärtust andvate toodete poole.
“Positiivne on selle muutuse mõju metsaomanikele, puidu ülestöötajatele,” märgib ta, täpsustades, et hinnatõus võib turult aga välja lüüa need toorme kasutajad, kes piisavalt lisandväärtust luua ei suuda.

Eesti Maaülikooli doktor Raul Rosenvald toob esile, et praeguse raiemahu säilimisel tehase toorainevajadust katta ei suudeta.

Avalehele
5 Kommentaari
Loe veel: