Lambatall. Foto: Argo Ingver

Sellest ajast peale on eesti valgepealise ja eesti tumedapealise lamba tõuraamatu pidamine olnud Eesti Tõulammaste Aretusühingu käes ja tulemused on muljetavaldavad. Viljakus ehk ute kohta sündinud tallede arv oli nii valge- kui ka tumedapealisel lambatõul püsinud aastaid 1,5-1,6 peal, kuid nüüdseks on see tumedapealisel 1,8 ja valgepealisel üle kahe.

Aretusühingul on 25 liiget ja neil on kokku umbes 2700 lammast. „Meid eristab teistest organisatsioonidest see, et kulu liikmele on ainult liikmemaks, mis on kümme eurot aastas,” ütleb Rein Mirka, kes on juhatuse liige. „Meie eesmärk on teha lambakasvataja elu lihtsamaks.”

Liikmete jaoks on tasuta vereproovide võtmine, geeniuuringud, jõudluskontroll, andmete analüüs ja statistika, tõulammaste registri programm Herd Expert, abi tõumaterjali toomisel ja tallede müügil. TSE resistentsuse ehk skreipi uuringute osas kasutatakse uudset metoodikat, kus ei ole vaja loomalt verd võtta.

Tänavu on plaanis alustada kunstseemendamisega, sperma ostetakse Euroopast seemendusjaamadest. Tänu sponsoritele toetatakse oma liikmeid isegi materiaalselt. Riigi poolt saab aretusühing aretustoetust.

Eesti Tõulammaste Aretusühing loodi 2014. aasta sügisel ja jaanuarist 2015 tunnistas veterinaar- ja toiduamet ühingu eesti valgepealise ja eesti tumedapealine lambatõu tõuraamatu pidajaks.

Liikmeks saab olla organisatsioon või eraisik, kes tegeleb lammaste jõudluskontrolliga. Rohkem infot leiad ühingu kohta SIIT.