Aasia siku täiskasvanud madrikas Foto: Põllumajandusamet

Teatud Hiinast imporditavad kaubad, nagu kivimid ja mõned metallitooted, kuuluvad alates 2013. a. põllumajandusameti kontrolli alla nende transportimiseks kasutatava puidust pakkematerjali tõttu, mis on ohtlike taimekahjustajate riskiga. Viimase kuu jooksul on leitud kaupade pakkematerjalist kolm elusat organismi - Sesia sp, Apriona germari ja aasia sikk. Kahjustaja vastsed on tuvastatud pakendite kontrollimisel - neid leiti puitu näritud käikudest ja puukoore alt, oli ka ohtralt värsket näripuru.

Kahjustajatega saastunud puidust pakkematerjal kuulub hävitamisele põletamise teel.

Kogu Euroopa Liidu, sh Eesti loodusele on väga suureks riskiallikaks Hiinast pärit puidust pakkematerjal, millega võib levida ohtlik taimekahjustaja aasia sikk. Sellest materjalist on aasia sikk looduses kasvavatele lehtpuudele levinud Saksamaal, Austrias, Hollandis, Itaalias, Prantsusmaal ja ka Soomes. Eestis leidis põllumajandusamet aasia siku elusa vastse esmakordselt aprillis 2015. Aasia sikku seni Eesti looduses tuvastatud ei ole.

Aasia sikk (Anoplophora glabripennis) on putukkahjur, kes kujutab endast tõsist ohtu ka Eesti loodusele, kahjustades igas vanuses lehtpuid. Aasia siku kuni 5 cm pikkune vastne närib puitu sügavaid käike, mille tulemusena kasvav puu hävineb.