ja tema lihaveised Foto: Sven Arbet

Nimelt kasvab antud farmis 50 000 lihalooma, kuid kogu Eesti peale on neid ligi 60 000. Keskmine karja suurus on Eestis 38 looma. Ameerikas on hoopis teised mastaabid, näiteks sealse Herefordi linna ümbruses kasvab miljon lihaveist ja kohalikud nimetavad linna maailma lihaveiste pealinnaks.

"Kui lihaveiste arv kasvab jätkuvalt 15% aastas, siis arvutuslikult võib enne 2017. Aasta lõppu olla Eestis 100 000 lihaveist," arutles Vaan. "Arvestades mõistlikult kasutamata rohumaade hulka, võiks Eestis olla vähemalt 200 000 lihaveist."

Tema sõnul ei saa praegu paljudel rohumaadel purustatavat heina eksportida, küll aga oleks võimalik eksportida neilsamadel maadel kasvatatud lihaveiseid. "Küsimus on enda eesmärkide ja unistuste suuruses ja teedes, kuidas sinna jõuda," lisas ta.

Ligi pooli siinseid lihaveiseid peetakse mahedalt. Paradoksaalsel kombel makstakse Vaani sõnul Eesti tavatapamajades maheveiste eest madalamat hinda, kui tavaveiste eest. Mujal maailmas on see vastupidi. Seegi on üks põhjus, miks tasub mõelda ekspordile. "Edaspidi tuleb 80-90% toodetud lihaveistest eksportida," väitis Vaan.