Autod seisavad piiridel mitu ööpäeva.

Riikide otsused piirata koroonaviiruse leviku tõkestamiseks piiride ületamist ning taastada piirikontroll on juba põhjustanud esimesi tõrkeid kaubavahetuses.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK) rõhutab, et riigipiiri ületamisel tuleb tagada toidukaupa vedavatele kaubaautodele eelisjärjekorras läbipääs.

„Kui piirikontrolli eesmärgiks on takistada koroonaviiruse levikut ja kaitsta meie inimeste tervist, siis peaksidki piirikontrolli toimingud keskenduma inimeste tervise kontrollile. Valitsus on lubanud tagada vajaliku kauba- ning toorainetranspordi, kuid ettevõtetelt tulevad paraku juba murelikud teated, et kaubaautod on sunnitud piiridel väga pikalt ootama,“ ütles koja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

EPKK juhi sõnul on oht, et takistused kaubaveol hakkavad väga tõsiselt mõjutama kodumaist põllumajandus- ja toidutootmist. „Umbes kolmandik Eesti farmides toodetavast piimast viiakse töötlemiseks Leedu ja Läti tööstustesse. Kui piimaautod mõistliku aja jooksul piirist üle ei pääse, siis jäävad lehmad lüpsmata, kuna jahutustankid on täis,“ tõi ta näite tekkida võivast mustast stsenaariumist. Sama kehtib ka piimatoodete kohta, mida meie tööstused ekspordivad.

Sellele ohule on viidanud juba näiteks piimatöösturid Jaanus Murakas ja Mati Mölder. Viimase sõnul tegeldakse võimaluste otsimisega, et autod piima ja piimatoodetega piirist kiiremini üle saaks.

„Arvestades meie riigi geograafilist asukohta mõjutavad tõrked kaubavahetuses meie ettevõtjate käekäiku, eriti piimasektoris, väga otseselt. Teisalt on vaja tagada sujuvad kaubatarned, et Eestisse jõuaksid tootmiseks vajalikud sisendid – tooraine, väetised, taimekaitsevahendid, pakendid, söödalisandid, kütus jms,“ rõhutas Sõrmus.


Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda saatis maaeluministeeriumile ettepanekud kuulutada toidu tootmine ja töötlemine valitsuse tasandil prioriteetseks sektoriks. Ettevõtete peamised mured on seotud kaubavahetuse toimimise ja tööjõu kättesaadavusega.
Järjekord piiril