Foto on illustratiivne. Foto: Andres Putting

Euroopa Komisjon kuulutas hiljuti välja uute programmide konkursikutse, et edendada Euroopa põllumajandustoodete müüki maailmas ja ELi siseselt. Kokku on programmide kaasrahastamiseks eraldatud 169 miljonit eurot (2017. aasta oli vastav summa 142 miljonit eurot).

Programmid võivad olla suunatud mitmesugustele tegevustele alates tervisliku toitumise alastest üldkampaaniatest kuni konkreetsete turusektorite toetamiseni.

Põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Phil Hogan ütles: „EL on maailma suurim põllumajanduslike toiduainetega kaupleja ning tuntud kogu maailmas oma toiduainete kõrge kvaliteedi poolest. Mitmetel välisreisidel üle maailma on mul olnud hea võimalus vahetult kogeda tarbijate ja ettevõtjate huvi ELi põllumajanduslike toiduainete vastu. Mul on hea meel uute müügiedendusprogrammide üle, kuna varasemate programmidega on avanenud mitmed uute klientide uksed ja suurenenud meie tuntus kogu maailmas. Eelmisel aastal ületas põllumajanduslike toiduainete müügiedendusprogrammide raames tehtud pakkumiste arv olemasolevad vahendid ligi kümnekordselt. Kui kuulute rahastamiskõlblike organisatsioonide hulka, on just nüüd sobiv aeg oma taotluse esitamiseks“.

Kaks kolmandikku rahastamisvahenditest on ette nähtud ELi toiduainete müügi edendamiseks väljaspool ELi, seda eelkõige riikides, kus ELi põllumajandustoodete ekspordi kasvupotentsiaal on suur (näiteks Kanadas, Jaapanis, Hiinas, Mehhikos ja Kolumbias). ELi siseselt on programmide fookuses teavitustegevus, et tarbijaid tunneksid paremini ELi erinevaid kvaliteedikavasid ja märgiseid, näiteks geograafilisi tähiseid või mahepõllumajandustooteid.

Sektoriaalse rahastamise fookus on suunatud programmidele, mis tegelevad lammaste ja kitsede jätkusuutliku aretustegevusega. Rahalisi vahendeid on eraldatud ka kõrvaltegevuste kampaaniatele, näiteks tervisliku toitumise edendamiseks ning puu- ja juurviljade tarbimise suurendamiseks. Komisjoni prioriteetide ja rahastamisvahendite täieliku loetelu leiate siit.

Kes võivad rahastamist taotleda?

Täna välja kuulutatud konkursikutse raames saavad rahastamistaotlusi esitada mitmesugused organisatsioonid, näiteks kaubandusorganisatsioonid, tootjaorganisatsioonid ning muud müügiedendusega tegelevad põllumajanduse ja toidutööstuse sektori asutused. Lihtprogrammide rahastamiste kohta võib taotluse esitada kas üks või mitu organisatsiooni samast ELi liikmesriigist. Mitut riiki hõlmavate programmide taotluse peavad esitama vähemalt kaks riiklikku organisatsiooni vähemalt kahest liikmesriigist või üks või mitu Euroopa tasandi organisatsiooni. Kampaania kestab tavaliselt kolm aastat.

Ettepanekute taotlused tuleb esitada 12. aprilliks 2018 vastava portaali vahendusel. Komisjon hindab ettepanekuid ja kuulutab toetusesaajad välja sügisel.

ELi Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet CHAFEA on valmis pakkuma mitmesugust abi, et taotlejad saaksid oma ettepanekuid edukalt esitada. Täpsemat teavet saab kõikjal ELis korraldatavate infopäevade kaudu. Esimene infopäev toimub Brüsselis 31. jaanuaril. Sinna oodatakse kõiki potentsiaalseid toetusesaajaid, ELi programmide tutvustamisega tegelevaid asutusi ja riiklikke asutusi.