VISS 2017 Foto: Argo Ingver

Ka kõigi vanuseklasside vissitiitlid läksid tänavu Tartu Agrosse, neist viis Rahinge ja üks Vorbuse farmi. Reservvissid on holsteini tõugu Pärja-Red Rahinge laudast ja punast tõugu lehm Kalli Vorbuse farmist.

Küll aga jõudsid kolme parema sekka vanuseklasside lõikes ka kaks Kehtna Mõisa OÜ ja Kõpu PM OÜ lehma ning üks Põlva Agro OÜ, Peri POÜ ja Tammsaare OÜ lehm.

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu korraldatud näituskonkursil, mida tänavu peeti juba 28. korda, osales kahe tõu peale kokku 83 lehma 18 piimatootjalt. Kaugeim kohaletulnu oli Nigula Piim OÜ Läänemaalt. Kohtunikuks oli tänavu Gill Zeilon Rootsist.

Samaaegselt peeti põllumajandusmuuseumis ka Ülenurme mõisa- ja talupäeva, kus pakuti giidiga ringkäike ning võimalust osaleda õpitubades, kus tegevust jagus nii väikestele kui suurtele.