EK Seltsi 95. juubelitordi lõikavad lahti parim maakarjakasvataja Liia Sooäär ja EK Seltsi tegevjuht Käde Kalamees. Foto: Mihkel Kalamees, Eesti Maakarjakasvatajate Selts

„Igal aastal põllumajandusministeeriumis vabariigi aastapäeva vastuvõtul tunnustatakse parimaid piimakarjakasvatajaid ja lihaveisekasvatajaid, paraku maakarjakasvatajad on kõrvale jäetud,“ nentis EK Seltsi juhatuse liige Ants Aaman eile Pärnumaal Ares peetud maakarjakasvatajate üldkoosolekul. Aamani hinnangul peaks ka parimal maakarjakasvatajate esindajal olema teiste seas vääriline koht, kui põllumajandusminister surub kätt tublimatel maainimestel oma aastapäevaüritusel.

Nii saigi EK Seltsi tööplaani teiste oluliste ülesannete kõrval sisse kantud ka järgmine punkt. „Tunnustuseks parimale maakarja kasvatajale anda üle Eesti Vabariigi aastapäeva üritusel põllumajandusministeeriumis EK Seltsi hinnaline meene.“

EK Seltsi juhatuse liikmed selgitasid, et oma rändhõbekarika annavad nad oma seltsi koosolekul parimale maakarjakasvatajale niikuinii, samuti oleks pidulikul üritusel Tallinnas põllumajandusministeeriumis üleantav meene EK Seltsi ostetud. Nii et riigiasutuse poolt jääks vaid ministri tänusõnad ja soe käepigistus.

Parima piimakarjakasvataja, lihaveisekasvataja ja taimekasvataja valib välja Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES) .

Et ka parima maakarjakasvataja valimine ka MES- ile üle antaks, see ei tulnud koosolekul kõne allagi. Tähistab ju Eesti Maakarjakasvatajate Selts tänavu oma tegevuse 95.aastapäeva ja need inimesed on oma traditsioonide edasikandmise üle uhked.

Siia seltsi on koondunud tulihingelised karjakasvatajad, kes hoiavad elus ja aretavad edasi meie ainsat kodumaist veisetõugu – eesti maatõugu lehma. Need nudipäised eredat punast värvi lehmad on kantud ohustatud tõugude nimekirja.

Paraku on Eestimaal praegu ainult 459 jõudluskontrollis olevat maatõugu lehma, jõudluskontrollis registreerimata maatõugu loomadega on neid kokku üle tuhande.