Põllumajanduse tippjuhi tiitli andis Märt Riisenbergile üle põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder Foto: Sven Arbet

Autasu üle andes märkis põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, et edukas põllumajanduse tippjuht peab suutma näha väga mitu sammu ette. „Põllumajandusettevõtte juht ei ole tänapäeval enam lihtsalt põllumees, vaid eelkõige ettevõtja, kes vajab väga mitmekülgseid teadmisi ja oskusi. Põllumajanduses tuleb aina enam arvestada maailmaturu mõjutustega ning olla paindlik oma tootmise ja turustamise planeerimisel. Märt Riisenberg väärib kahtlemata põllumajanduse tippjuhi tiitlit pikaajalise ja eduka töö eest suurtootmise juhtimisel,“ sõnas Seeder.

Tänavuse põllumajandussektori tippjuhi ning OÜ Kehtna Mõis juhi Märt Riisenbergi sõnul on tippjuhi tiitel suureks tunnustuseks nii tema kui ka Kehtna Mõisa OÜ töötajate tegemistele ja panusele. „Peale oma ettevõtte arenguprobleemide lahendamise väärtustan väga põllumeeste ühistegemisi oma toodangu müügil ning sisendite ostmisel. Tippjuhtide valimine põllumeeste hulgast juhib üldsuse tähelepanu ettevõtlusele ja tegijatele sektoris ning põllumajanduses toimuvale laiemalt,“ lausus ta.

Märt Riisenbergi sõnul kulub tal põhitöö kõrvalt kõige rohkem energiat põllumeeste ühistulise tegevuse korraldamise ja arendamise peale. Ta on Eestimaa Piimatootjate Ühistu ja piimatootjate-farmerite tulundusühistu TÜ EPIKO juhatuse liige, samuti farmisisendeid vahendava TÜ Farm In nõukogu liige.

Riisenbergi juhitava Kehtna Mõisa OÜ põhisuund on praegu piimatootmine, mis annab umbes 70% käibest. Ettevõttel on 600 lüpsilehma ja sama palju noorkarja. Eesmärk on suurendada lüpsilehmade arvu lähema viie aastaga 1100 loomani.

„Aga kindlasti ei loobu me ka lihatöötlemisest, kanamunade müügist ja põlluharimisest,“ rõhutas põllumajandusettevõtja, kes näeb Eestis piimatootmisel suurimat perspektiivi. „Kui hektarilt põllumaalt on teravilja müügiga võimalik 5 t/ha juures teenida 1000 eurot, siis hektari põllupinna pealt on võimalik aastas toota 10 tonni piima. Kui müüa seda praeguse hinna juures, annab see 40 000 eurot ehk neli korda rohkem. Piim on Eesti taastootev maavara.“

Uuele põllumajandusministrile on Eesti põllumeestel Riisenbergi sõnul paju soove. Põhiliste muredena tõstis ta esile kava hakata nii-öelda esimest 39 hektarit suuremalt toetama – see tundub tema sõnul täiesti põhjendamatu. Samuti arvas ta, et maaelu arengukava toetuste Eesti poolne rahastamine peaks olema 25% ning ähvardavat piimakvoodi trahvi peaks katsuma vähendada või ära hoida.

Põllumajandussektori tippjuhi tiitli valimiskomisjoni esimehe ja Swedbanki põllumajandussektori juhi Meelis Annuse sõnul osutus tänavu parimaks kandidaat, kes loob sektorile olulist väärtust, olles sealjuures laitmatu mainega arvamusliider ning osaledes aktiivselt kohaliku kogukonna ja sektoriga seonduvates organisatsioonides. „Riisenbergi juhitud ettevõttes rakendatakse julgelt uusi tehnoloogiaid ja otsitakse järjepidevalt lahendusi produktiivsuse kasvatamiseks. Märt Riisenberg on väga pikalt ja stabiilselt juhtinud Raplamaa üht edukaimat põllumajandusettevõtet Kehtna Mõis OÜ ning vastab selgelt meie põllumajanduse tippjuhi valikukriteeriumitele, kelle kogemuste jagamisest ja eeskujust võiks sektori arengule kasu olla,“ lisas Annus.

„Põllumajandussektori tippjuhi tiitliga soovime jätkata parimate praktikate jagamist ning innovaatiliste, aktiivsete, kogukonna arengusse panustavate ja laitmatu ärieetikaga juhtide tunnustamist. Valimiskomisjoni liikmetel ja korraldajatel on kahe aastaga, mil tiitlit on välja antud, tekkinud selge veendumus, et algust on tehtud sektori arengut positiivselt mõjutava sündmusega, mida tuleb kindlasti ka tulevastel aastatel jätkata,“ lisas Annus.

Märt Riisenbergi autasustati skulptuuriga „Kuldne viljapea“, mille autoriks on Tiiu Kirsipuu. Põllumajandussektori tippjuht aastal 2013 oli Indrek Klammer ning põllumajandussektori tippjuht 2014 valimiskomisjoni kuulusid tänavu: Meelis Annus, Indrek Klammer, Madis Ajaots, Einar Jakobi, Margus Ameerikas, Marek Linnutaja, Üllas Unt ja Riho Kala.