Dotnuvos Projektai näitas põllutehnikat ning jagas künniteadmisi. Foto: Lii Sammler

„Põllumeeste poolt tuli soov korraldada õppepäev adra reguleerimiseks ja korraliku künni alaste teadmiste täiendamiseks,“ selgitad firma juhatuse liige Toomas Kulu. Välja olid toodud ja oma võimalusi demonstreerisid põllul Kvernelandi ader ja sügavkobesti, lisaks sai tutvuda sama firma uue külviku ja taimekaitsepritsiga.

Kuna ettevõttel on omast käest võtta künni asjatundja ja treener Urmas Lees, kes nende juures töötab, siis said adra omadused, reguleerimine ja künnitöö põhjalikult läbi räägitud.

Urmas Lees sõnas, et adra reguleerimine pole mingi kosmoseteadus, tuleb vaid korralikult ja täpselt jälgida nelja olulist punkti: künni sügavust, seda, et adra raam oleks põllupinna suhtes paralleelne ning vannased maapinnaga risti ning et esimese saha töölaius oleks võrdne teiste sahkade töölaiusega. „Kui ader hakkab kuhugi kiskuma, on vaja need asjad õigeks saada,“ ütles künnispetsialist.