Noortalunikud aastal 2012. Foto: Sven Arbet

Üle poole aasta koostasid Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) töötajad uut strateegiat, et elavdada elu maal ja innustada noori peresid maale tagasi pöörduma. Ja seda saja miljoni euro eest. Uue strateegia algataja oli endine maaeluminister Mart Järvik, kes aga tänaseks on oma ametist tagandatud, uus maaeluminister on Arvo Aller.

Mis on saanud sellest sajast miljonist ja kas noorte maale meelitamise mõte ikka jätkub?

„Ei-ei, noorte tagasirände projekti pole mingil juhul peatatatud, lihtsalt on aeg maha võetud mõneks ajaks, mõneks kuuks,“ selgitas hetkeseisu MESi juhatuse esimees Raul Rosenberg. Ta lisas, et praegu kaalutakse, arutletakse, aga mingit järeldust, mida saaks avalikkusele presenteerida, hetkel pole.

Tänavu 14. novembril ilmunud Maalehe artiklis „Mart Järviku suur plaan: 50 miljonit eurot ja 15 000 hektarit maad üle Eesti,“ avasime uut strateegiat, kus toonane maaeluminister Mart Järvik lubas leida MESile 100 miljonit eurot, millest 50 miljonit läheks maade kokkuostuks, ülevõtmiseks, haldamiseks.

Toona tõi MESi juhatuse esimees Raul Rosenberg esile, et MESi uue strateegia maksumuseks on arvestatud 100 miljonit eurot. See raha jaguneb järgmiselt: 50 miljonit läheb kampaania „Noored maale“ heaks ehk tagasirände sihtkapitalile, kust soodsa laenu abiga püütakse noori maale elama suunata. Teine 50 miljonit eurot aga läheks maakapitali asutamiseks. Maakapitali abiga oli plaanis hakata haldama riigimaid ja ostma kokku omanike maid.

Uut strateegiat maksumusega 100 miljonit noorte tagasirändeks ja maaelu elavdamiseks on arutatud mitmel korral rahandusministeeriumis, sel neljapäeval toimus järjekordne MESi strateegia arutelu rahandusministeeriumis. MESist kommenteeritakse lühidalt, et arutati, kuidas, kas ja mis on see rahasumma, mille võiks sisse kirjutada riigieelarve uude strateegiasse neljaks või viieks aastaks. Uue eelarvestrateegia põhjalikum arutelu aga algab alles järgmisel kevadel.

Hetkeseisuga on MESi nõukogust tagasi kutsutud endine maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti, kes oli MESi nõukogu aseesimees.

Raul Rosenberg kinnitas, et mõnda aega oli MESi nõukogu liige ka tänane minister Arvo Aller, nii et uus minister on noorte tagasirände temaatikaga põhjalikult kursis. Uusi liikmeid MESi nõukogusse veel esitatud pole.