Hobused Tori hobusekasvanduses. Foto: Karin Kaljuläte

„ERLi või FEI passiga hobused kantakse Jõudluskontrolli Keskuse andmebaasi ja PRIA hobuste registrisse ning antakse neile UELN number ilma neile uut passi väljastamata, kui nende pass vastab Euroopa Komisjoni nõuetele,“ teatas ERL peasekretär Siim Nõmmoja.

Teenuse hind Eesti Sporthobuste Kasvatajate Seltsis (ESHKS) on hobustele, kelle andmed on juba JKK andmebaasis ESHKS hallata (tavaliselt on neil hobustel vana põlvnemistunnistus), on 150 krooni. Hobustele, kelle andmed JKK andmebaasis puuduvad, on teenuse hind 300 krooni. Andmebaasi kandmiseks tuleb omanikul teha avaldus ESHKS-le ja esitada ERL pass UELN numbri sissekandmiseks.

Eesti Hobusekasvatajate Seltsis (EHS) registreerimise tasu sõltub eelneva tõutunnistuse olemasolust. Miinimumhind liikmetele on 100 krooni, mitteliikmetele 125 krooni, maksimumhind 700 krooni. Kui ERL passi väljastamise aluseks on olnud aretusühingu poolt väljastatud hobuse identifitseerimisdokument (tõutunnistus või pass), kannab EHS-i poolt väljastatud tõutunnistustele/passidesse UELN numbri ning muud kanded (näiteks omaniku vahetuse registreerimine, hind 100 krooni/125 krooni). Kannete aluseks on omaniku kirjalik avaldus.

Kui ERL passi väljastamisel ei ole aluseks olnud aretusühingu poolt registreeritud või välja antud dokument, peab passiga kaasnema Euroopa Komisjoni nõuetele vastavuse kontrolli võimaldav dokumentatsioon. Imporditud hobuse registreerimisel tuleb esitada aretusühingu poolt välja antud pass ning avaldus omaniku vahetuse registreerimiseks. UELN number kooskõlastatakse passi välja andnud aretusühinguga.

Eesti Traaviliidus maksab hobuse registreerimine 100 krooni. Kui pass ei vasta nõuetele või soovitakse hobusega võtta osa aretusprogrammist, siis 3 360 krooni (sisaldab DNA analüüse hobusele ja tema vanematele, identifitseerimisi jms).


Aretusühingute kontaktandmed:

Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts: Niitvälja, Keila vald Harjumaal, tel 671 6033, info@estsporthorse.ee, www.estsporthorse.ee

Eesti Hobusekasvatajate Selts: Pärnu mnt. 13, Tori, Pärnumaa, tel 44 66 995, ehs@ehs.ee, www.ehs.ee

Eesti Traaviliit: Paldiski mnt. 50, Tallinn, tel 6771 677 e-post info@hipodroom.ee, www.hipodroom.ee