Linnuvaatlus Põõsaspea neemel, mis oli vaatluspäevade parim linnuvaatluskoht. Foto: Timo Pettay

Võrdluseks - sügiseste linnuvaatluspäevade viimase kümne aasta parim tulemus on 730 000 lindu ja 170 liiki. Kõige pikemas nimekirjas oli seekord aga koguni 111 linnuliiki, mis on vaatluspäevade rekordi kordamine.

Vaatamata kenale ilmale ei toimunud vaatluspäevade nädalavahetusel
suuremat värvuliste rännet. Paljud sisemaal vaatlusi teinud kurtsid, et oli erakordselt vähe linde ja isegi hanesid ei näinud.

Vastuspidiseid teateid tuli selle eest mere äärest, kus just nädalavahetusele langesid sügise parimad arktiliste veelindude rände päevad. See kajastub ka vaatluspäevade tulemustes, kus kõige arvukamateks liikideks olid aul, valgepõsk-lagle, viupart, merivart ja tõmmuvaeras. Kõige sagedamini vaadeldud liikideks olid siiski tavapäraselt rasvatihane, hallvares, pasknäär, harakas ja suur-kirjurähn.

Suuri haruldusi linnuvaatluspäevadel ei nähtud, huvitavamateks liikideks olid vööt-lehelind, lõunatirk ja vaenukägu. Üsna palju nähti aga rändliike, kes peaks olema meilt juba lahkunud, näiiteks ristpart, valge-toonekurg, herilaseviu, suur-koovitaja, mustviires, hall-kärbsenäpp, lepalind, koldvint,kõrkja-roolind, mustpea-põõsalind,kukkurtihane jt. Neljas kohas vaadeldi ka käesoleva aasta lindu jäälindu.

Linnuvaatluspäevadel nähti ka muud põnevat. Näiteks vaadeldi, kuidas
merikotkas valgepõsk-lagle kätte sai ja kuidas sinikael-pardid käisid
tammikus tõrusid söömas, leiti üks kaelarõngaga laululuik, kelle rõnga
kood õnnestus ka ära lugeda, vaadeldi roostikus ööbimas vähemalt 4500
kuldnokka, Põlvamaal nähti surnud hane juures toitumas koguni kaheksat
merikotkast ja ühte kaljukotkast. Kõige erakordsem lugu juhtus aga
Viljandimaal, kus otse ühe talu õues lendas noor kühmnokk-luik
elektritraatidesse ja hukkus.

Eesti Ornitoloogiaühing tänab kõiki vaatlejaid ning avalike ühisvaatluste juhendajaid: Margus Ellermaa, Eedi Lelov, Linda Metsaorg, Arne Laansalu, Meelis Uustal, Aarne Tuule. Eriline tänu Kristjan Adojaanile ja OÜ 5D Visionile online-vaatlusvormi ja tehnilise toe eest.

Linnuvaatluspäevade lõplikud tulemused on kättesaadavad Eesti Ornitoloogiaühingu kodulehel www.eoy.ee.

Järgmisel aastal toimub EuroBirdwatch 3.-4. oktoobril.