PRIA peahoone Tartus Foto: Maris Sarv-Kaasik

„Klientide soovile vastu tulles pikendasime taotluste vastuvõttu: varem välja kuulutatud 18. detsembri asemel kestab vastuvõtt 22. detsembril kella 23.59-ni,“ ütles PRIA arendusbüroo juhataja Rauno Aun.

Esmakordselt võetakse investeeringumeetme taotlusi vastu ainult uues elektroonilises iseteeninduskeskkonnas ehk uues e-PRIAs ja ka taotluste menetlemine toimub IT-süsteemis.

„Uute lahenduste kasutamine võimaldab taotluste menetlemist kiirendada – varasema 120 tööpäeva asemel teeb PRIA otsused 90 tööpäeva jooksul, 27. aprilliks,“ lisas Aun.

Toetust võib üks taotleja programmperioodi jooksul saada kuni 500 000 eurot ning toetus saab abikõlblikust kulust moodustada kuni 40 protsenti.

Juhised taotluse täitmiseks ja e-PRIA kasutamiseks on PRIA kodulehel www.pria.ee, abi saab küsida infotelefonil 7377 678.