Foto: Andres Putting

“Maaelu toetamisel keskendume eelkõige maaettevõtlusele, töökohtade loomisele ning põllumeeste põlvkonna vahetusele,” ütles koalitsioonikõnelustel osalenud Euroopa Paramendi saadik Ivari Padar.

“Võimalikult kiiresti on uuele 2014-2020 maaelu arengukavale vaja leida kompromissid ja saata see Euroopa Komisjoni. Eesmärgiks on uue perioodi maaelu rahastamine võimalikult kiiresti käivitada,” jätkas Ivari Padar.

Siseturg on eesti põllumehele kõige tähtsam turg ja eesti põllumees peab olema võimeline Eesti toidulaua eesti toiduga katma. See on Padari arvates ka Eesti julgeolekuküsimus.

Läbirääkimistel jõuti ühise arusaamani, et Eesti toidu tutvustamiseks ja müügiedenduseks koostatakse strateegia ja leitakse vahendid nende tegevuste elluviimiseks.

“Sotsiaaldemokraadid seisavad jätkuvalt selle eest, et põllumajanduses kasutatava diislikütuse madalam aktsiisimäär jääks tänasele tasemel. Soodusaktsiisiga kütus on vajalik selleks, et tagada eesti põllumeestele võrdsed konkurentsitingimused naaberriikidega,” lisas Padar.