Põder on üks neist metsloomadest, kelle toitumisega seoses kõneldakse ulukikahjustustest. Foto: Sven Arbet

EJS arvates peaks jahindus arenema kogukonnapõhiselt ja olema kestlik, kuid viimase aja tendentsid jahinduses teevad Eesti jahimeeste katusorganisatsiooni juhid murelikuks.

Jahimehed leiavad, et eremetsaliidu poolt kampaania korras jahiseaduse vastuvõtmise survestamiseks läbiviidud jahipidamise keeluaktsioonis olid tooniandvad välisosalusega kasumittaotlevad ettevõtted. Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) poolt läbiviidud enampakkumise Abruka saarel võitis itaallane, kelle aastane äriplaan näeb ette, et saarele hakatakse tooma jahile suurtes kogustes itaallasi. EJS ei ole turismijahi kui sellise vastu, kuid seda tuleb korraldada koostöös kohaliku kogukonnaga ja kestlikult. Oksjonil kättevõidetud aastane kasutusõigus ei soodusta mitte kuidagi toimepidevat ehk jätkusuutlikku loodusressursside kasutamist.

EJS poolt väljakuulutatud jahikultuuri ja -eetika aastal on rahvusliku jahinduse ja sellega seonduv erilise luubi all. Jahimeeste seltsi presidendi Margus Puusti sõnutsi peame me toimima ja otsustama täna selliselt, et kui saaksime tulevikust lastelastelt kirja, oleks selles muuhulgas ka siiras tänuavaldus vastuvõetud väärtusotsuste eest looduskasutuses.