Jurist Henno Nurmsalu refereeris oma Facebooki-lehel 20. märtsil avaldatud IARC teadaannet mitme taimekaitsevahendi toimeainete kantserogeensuse kohta. Teadaande kohaselt on nii maailmas kui ka Eestis enimkasutatud taimekaitsevahendi toimeaine glüfosaat vähkitekitav.

Kuna IARC ei ole reguleeriv asutus, ei mõjuta selline hinnang praegu glüfosaadi märgistust, turule lubatud toodete kasutustingimusi ega uute toodete turulelubamist.

Avalehele
45 Kommentaari
Loe veel: