Mesilaste hotell. Lii Sammler
Kuna taimekaitsevahendid lohakal või ebaõigel käsitsemisel kahjustavad loodust, on loomulik, et neid tootev ja müüv firma üritab midagi ka keskkonna säästmiseks ära teha. Näidis- ja katsetalus üritatakse kaitsta vett ja mullastikku, säilitada looduslikku mitmekesisust, kaitsta mesilasi, hoida kontrolli all taimehaigused ja umbrohud. Põldude ääres on poollooduslike lillede ja põõsaste ribad, et säilitada looduslikud tingimused putukatele, mesilastele, kimalastele, lindudele ja väikeulukitele.
Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: