Foto: Andres Putting

"EKO on sügavalt nördinud MAK ettevalmistamise käigus erinevate ekspertide tehtud suure tööpanuse ühepoolsest ja põhjendamatust kõrvale heitmisest Põllumajandusministeeriumi poolt. 2012. ja 2013. aasta jooksul tegid töörühmad, kus olid esindatud väga erinevad osapooled (sh keskkonnaühendused, põllumajandustootjad ja riigiasutused), põhjalikku tööd põllumajandusliku keskkonnatoetuse valitavate tegevuste ettevalmistamiseks. Nimetatud tegevustest loobumist viimasel hetkel võib pidada töörühmades osalenute otseseks petmiseks. EKO ei saa kuidagi nõustuda, et kõnealust otsust esitatakse Natura 2000 toetuse rahastamise paratamatu hinnana," teatas EKO koordinaator Daniel Juhhov.

EKO on teinud erinevaid täpsustavaid sisulisi ettepanekuid olukorra lahendamiseks nii toimunud kohtumistel Põllumajandusministeeriumis, töögruppides kui ka kirjalikult oma seisukohti esitades. "Kui põllumajandusministeerium leiab jätkuvalt, et varem töörühmades kokku lepitud meetmeid ei rakendata, peab EKO vajalikuks ennast kogu MAK ettevalmistamise protsessist taandada, sest kogu EKO poolne tööpanus on osutunud asjatuks," sõnas Juhhov.