Foto: Ago Tammik

„Kes jääb hiljaks ja tal ei ole võimalik esitada taotlusi 21. maiks, siis hilinenud taotlusi võetakse vastu kuni 17. juunini, kuid sellisel juhul vähendatakse toetusi üks protsent iga hilinetud tööpäeva kohta,” teatas maaeluministeeriumi avalikse suhete osakonna nõunik Kertu Kärk.

Pärast 17. juunit esitatud taotlusi enam menetlusse ei võeta. Samas on võimalik taotlusel esitatud andmeid muuta, parandada ja täiendada kuni 17. juunini.

Taotlused ainult läbi e-PRIA


Taotlusi saab esitada ainult elektrooniliselt, nii et e-PRIA kasutamiseks on vaja ID-kaarti koos kehtivate sertifikaatide ja PIN koodidega või Mobiil-ID. Seetõttu võiksid inimesed juba aegsasti kontrollida oma ID-kaardi ja selle sertifikaatide kehtivust ja PIN-koodide olemasolu.

Kes e-PRIAga hätta jääb, siis tasub teada, et maakondlikes teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad.

Rõõmustav uudis on põllumehele aga see, et tänavu võib jätta hekseldatud rohu kokku kogumata.

Hekseldagem julgelt


Maaeluministeeriumis on ette valmistamisel määruse „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus“ muudatus, mille tulemusel ei pea hekseldatud niidet kokku koguma.

Muudatuse järgi on ka edaspidi toetusõiguslikud rohumaad, mida hooldatakse niite hekseldamise abil. Samuti ei rakendu sellest aastast heksli kokku kogumise kohustus.

Maaeluminister Mart Järviku sõnul on põllumajandustootjate jaoks oluline toetustingimuste stabiilne rakendamine.

„Jätkuma peab 2017. ja 2018. aastal kehtinud võimalus jätta hekseldatud rohi kokku kogumata. Ehkki rohumaade kasutamine loomasööda varumiseks on väga oluline, ei peaks põllumajandustootjad kokku koguma söödaväärtuseta niidet. Rohu hekseldamine just seda võimalust pakubki. Kutsun kõiki põllumajandustootjaid, kes oma maad on siiani hooldanud ja plaanivad seda edasi teha, PRIA-le pindalatoetuse taotlust esitama,“ ütles minister Järvik.

21. maini saab taotlusi esitada pindala otsetoetuste, üleminekutoetuste ning maaelu arengukava hektari- ja loomapõhiste toetuste taotlemiseks. Toetusi on kokku ligi paarkümmend ja nende maksmiseks on eelarves 196,6 miljonit eurot.

Mahetootjad peavad kõik oma põllud, millele nad soovivad Põllumajandusametist mahetunnustust saada, lisama taotlusele hiljemalt 17. juuniks. Ülejäänud meetmetega seoses saab taotlusele põlde lisada kuni 15. juunini. Kultuurid, mille kasvatamiseks toetust soovitakse, peavad olema samaks tähtajaks istutatud, külvatud või maha pandud.