Martti Mandel põllumajandusministeeriumi taimekasvatussaaduste büroo peaspetsialist
On üldteada, et põllumajandustegevus toob kaasa kasvuhoonegaaside heite. Globaalselt moodustab põllumajandus koguheitest umbes 20% ning Euroopa Liidus 9%. Eestis on see hulga madalam, ulatudes ligikaudu 6%ni. Väiksema osakaalu peamine põhjus on põlevkivi kasutamine energia tootmisel, mis moodustab ülekaaluka osa Eesti kasvuhoonegaaside heitest ning vähendab sellega muude sektorite osa.
Avalehele
2 Kommentaari
Loe veel: