Kõljala POÜ avas uue loomasõbraliku lauda. Foto: Eesti Agritehnika

„Sa mine vaata, mis Tõnu teeb, tema uues laudas on sellised piirded ja asemed, mida pole enne nähtud,” ütlesid Posti sõbrad mandrilt juba Saarte Vissi ajal juunikuus.

Nüüd on laut valmis ning olulisim uuendus on lõastus. Koostöös taanlastega võeti kasutusele uus süsteem, mille puhul pääsevad lehmad paremini söödalava juurde ja see on plussiks loomade heaolule.

Kõljala POÜ avas uue loomasõbraliku lauda.
Foto: Eesti Agritehnika

Tõnu Post kiitis ka Saaremaa lehes neid püstiseid ja painduvaid söödapiirdeid. Ta selgitas, et looduses on lehm saakloom, kes söömise ajal pidevalt pead tõstab, et ohtu märgata. Ka laudas küünitab ta kogu aeg ettepoole ja üritab ümbrust jälgida.

Vanade piirete puhul surus ta niiviisi toimetades oma turja pidevalt vastu turjapuud, mistõttu tekkis turja limapaunadesse põletik. Valu ei võimalda loomal enam loomuomaselt käituda ja ta sööb vähem. Uute painduvate söödapiirete juures saab loom aga süüa ja loomulikult käituda, ilma et tekiks vigastust.

Kirjeldatudsöödalava piirded, samuti asemepiirded vahendas Eesti Agritehnika OÜ. Selle esindaja Joonas Laur selgitab, et see lahendus annab lehmadele võimaluse sööta neelates pea üles tõsta nagu ta karjamaal seda teeks. Samuti ulatub ta kaugemale küünitama söödalavale. Domineerivamad lehmad ei saa nii hõlpsalt kõrval olevaid lehmi eemale ajada. Turjavigastused kaovad - koos sellega paraneb ka tiinestumine ja parema tervisega lehm annab ka rohkem piima.

„Kui jälgida, kuidas lehm pikali heidab - keskmiselt teeb ta seda 15 korda päevas -, siis viimase kolmandiku ta kukub küljele,” selgitab Laur. „Lehmad tammuvad püsti seistes asemetel enne maha heitmist, proovides leida võimalikult pehmet ja valutut asendit pikaliheitmiseks. Aasta lõikes teeb selline tammumine tohutu koguse tunde. Aga me teame, et piimatootmine on lamades kordades suurem kui seistes.”

Lehm ei saa tema sõnul uutel asemetel end enam kuskile ära lüüa - tal on mugav puhata asemetel. Seetõttu veedab ta ka seal mitu tundi kauem. Kokkuvõttes võib see tähendada 2-5 kilo piima päevas rohkem lehma kohta. Samuti tõuseb minimaalse stressi ja vigastuste tõttu lehmade keskmine eluiga.

Uue lauda avanud Post ütleb, et ei hakka selle täis saamist forsseerima, vaid arenetakse rahulikult. Lõpptulemusena aga saab laiendada ettevõtet tuhande lüpsilehmani.

Kõljala POÜ avas uue loomasõbraliku lauda.
Foto: Eesti Agritehnika