Kuna seni pole hobumajandussektori kohta süstematiseeritult andmeid kogutud ega selle arenguvajadusi puudutavaid uuringuid tehtud, tellis maaeluministeerium 2015. aasta lõpul sektori kaardistamiseks ja mõõdikute määratlemiseks uuringu. Uuring tuvastas kaks olulist tõsiasja. Selgusid soovitused, kuidas ja mida peaks mõõtma, et sisendid hobumajandussektori olukorra hindamiseks oleks kvaliteetsed. Ratsaspordi osas on meil olemas väga kvaliteetsed andmed. Küll aga on need puudulikud näiteks ratsaturismi, ratsavarustuse tootmise ja selle passitamise kohta. Teine väga oluline fakt, mis päevavalgele toodi, on hobumajandussektori osakaal primaarsektori ehk põllu- ja metsamajanduse, jahinduse ja kalanduse sotsiaalmajanduse kogutoodangust ehk SKTst.
Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: