Foto on ilustratiivne. Foto: Ilmar Saabas

„Loomakasvatusel seisavad ees erinevad väljakutsed. Õigeid otsuseid tuleb teha kõigil tasanditel ja siin on teadusel väga oluline roll,“ ütles konverentsi avakõnes maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti.

„Teadusringkonnad saavad ja peavadki kaasa rääkima nii seadusraamistiku arendamisel, poliitikate kujundamisel kui ka igapäevasel loomakasvatuse ja veterinaaria praktikate kujundamisel. Vaid see tagab meile vastutustundliku ja teadmistepõhise arengu.“

EAAPi aastakonverents on loomakasvatuse ning sellega seotud tegevusharude alal Euroopa suurim. Tallinnasse toob sündmus kokku valdkondade tippteadlased ning üheskoos loomakasvatusspetsialistidega arutletakse uusimate uurimistulemuste ja arengute üle loomakasvatuses. Konverentsil osaleb üle 1000 inimese 58 riigist.

Aasta-aastalt pööratakse loomakasvatuses üha suuremat tähelepanu loomade heaolu teemadele. Samuti on sessioonidel kesksel kohal küsimus, kuidas varustada maailma rahvastikku loomakasvatussaadustega nii, et see oleks keskkonna seisukohalt jätkusuutlik, majanduslikult tasuv ning tooks meie lauale tervisliku toidu.

Käesoleval aastakohtumisel käsitletav probleemistik on oluline ka Eesti eesistumise raames toimuva Euroopa Liidu põllumajandusministrite mitteametliku kohtumise teema valguses. Nimelt arutlevad ministrid selle üle, kuidas põllumajandusettevõtjad saaksid olla paremini valmis erinevate riskide maandamiseks.

„Üheks tähtsamaks riskijuhtimismeetmeks on kindlasti teadmistepõhine ja keskkonna- ning majandustingimustega arvestav põllumajandustootmine,“ lisas Lemetti konverentsi avakõnes.