Nagu varasematelgi aastatel, andis ka tänavusel viljelusvõistlusel suurima arvestusliku kasumi taliraps. Keskmise arvestusliku kasumi alusel järgnesid talinisu, talioder, tritik, suvioder, rukis ja kaer.

Isegi talirapsi väikseim arvestuslik kasum ületas kõikide teiste kultuuride suurimad arvestuslikud kasumid. Kaera ja rukki korral saavutati suurim arvestuslik kasum mahepõldudel. Kahjumisse jäid vaid kaks kaerapõldu.

Andmed kultuuride lõikes on esitatud tabelina. Põllukultuuride kasvatamisest saadava tegeliku kasumi leidmine on keeruline, sest selleks on vaja palju lähteandmeid. Arvestuslik kasum on leitud lihtsustatult, lahutades müügitulust tootmiskulud.

Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: