Kui palju toitaineid selline sõnnikuhunnik sisaldab ja kuhu need veel lähevad peale põllu, vajab uurimist. Shutterstock

Üks peamisi probleeme maailma loomakasvatustes on saasteainete lendumine atmosfääri ning sõnnikumajandusest pärinevate toitainete jõudmine pinna- ja põhjavette, mille tõttu halveneb vee kvaliteet ning toimub veekogude eutrofeerumine.

Et muuta loomasõnniku toitainete kasutamine Läänemere piirkonnas tõhusamaks, osalevad Eesti Maaülikool ja Eesti Taimekasvatuse Instituut Interreg Baltic Sea Regioni programmi rahastatavas projektis “Advanced manure standards for sustainable nutrient management and reduced emissions” ehk lihtsalt “Manure Standards”.

Projekti peamine eesmärk on rahvusvaheliselt ühtsete juhiste koostamine sõnniku koguste ja omaduste määramiseks nii põllumajandusettevõtetes kui ka vastava teabe kasutamiseks seadusandluses. Ühtsete sõnnikustandardite rakendamine loob eeldused sõnniku toitainete taaskasutuse parendamiseks ning väheneb sõnniku toitainete Läänemerre kandumise risk.

Avalehele
2 Kommentaari
Loe veel: