Erakogu

Üks lihtsamaid viise oma tegevust keskkonnasõbralikuks muuta on keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamine. Keskkonnajuhtimissüsteem saab osaks organisatsiooni üldisest juhtimissüsteemist ja aitab ettevõtte keskkonnale mõju avaldavaid tegevusi paremini mõtestada ning tõhusamaks muuta.

Lisaks saavad ettevõtted lähtuda ka mitteametlikust rohelise kontori süsteemist, mida kontrollib ettevõte ise ja kust saab edasi liikuda ametlikult kinnitatud ISO 14 001 ja EMAS süsteemide poole. Nendel on juba ka oluline mõju ettevõtte ekspordi potentsiaalile ja konkurentsivõimele. Veel kaasneb iga keskkonnajuhtimissüsteemiga ka töötajate harimine ja üldine heaolu kasv ettevõttes.

Kui keskkonnajuhtimissüsteem on paigas, tasub tõsise pilguga üle vaadata ressursside kasutamine. Kuigi iga ettevõtte jaoks on loomulik oma tegevuses võimalikult hea tulemus võimalikult väheste ressurssidega saavutada, on uute lahendustega võimalik saavutada küllaltki suur kokkuhoidmine. Ekspertide hinnangul on ainuüksi tootmisettevõtetes võimalik saavutada 30-protsendine soojus- ja 10-protsendine elektrienergia sääst.

Automaatsed kütte, ventilatsiooni ja valgustuse juhtimissüsteemid saavad kasu tuua kõikidele ettevõtetele. Tootmisettevõtetes on võimalik võtta kasutusele jäätmeid või tootmisjääke, uuendada tootmisseadmeid, kasutada jääksoojust, kaasata rohkem IT-lahendusi jne. Keskkonnasõbralikkuse poole liikumises on rohkelt potentsiaali.

Eelmise aasta tootmisprotsessi kategooria võitja Kunda Nordic Tsement töötas näiteks välja jahutusvee ringlussüsteemi, mis vähendas oluliselt ettevõtte poolt tarbitava vee kogust. Vähenes ka veereostuse risk, kuna vesi liigub suletud süsteemis.

Et tootmisprotsesside tõhusamaks muutmist soosida, on keskkonnaministeeriumis loodud tööstusettevõtetele suunatud ressursitõhususe meede, mis teeb ressursikasutuse, ekspertide kaasamise ja parematesse lahendustesse investeerimise ettevõttele odavamaks ja lihtsamaks.

Ettevõtted saavad keskkonnasõbralikumaks muutuda ka uusi tooteid ja teenuseid arendades, mille mõju keskkonnale on väiksem kui alternatiivsetel toodetel. Hea näide on eelmise aasta toote/teenuse kategooria võitja AU Energiateenus OÜ, kelle spetsialistidest koosnev personal aitab analüüsida teiste ettevõtete energia- ja ressursikasutust ning pakub säästvamaid lahendusi.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et keskkonnasõbralikumaks muutumine ei pea alati tähendama väga suuri investeeringuid ja keerulisi lahendusi. Kuigi ka see on üks võimalus, algab tihti kõik mõttemaailma muutmisest ja uutele lahendustele avatud olemisest — soovist toimida tõhusamalt. Edasine tuleb juba loomulikult ja võit ei väljendu ainult keskkonnas, vaid ka säästetud rahas.