Elekter, elektritarvikud Foto: Tiit Blaat

Maaelukomisjoni esimees Ivari Padar rõhutas, et vaja on tagada maapiirkondade parem varustatus elektrienergiaga. „Viimaste päevade teated maapiirkondade elektrikatkestuste kohta tunnistavad, et need on ilmaolude tõttu kiired tulema. Kuigi rikkeid püütakse kärmelt likvideerida ei ole see lahendus tekkinud olukorrale energia varustuskindluse seisukohalt. Rohkem tähelepanu on vaja pöörata rikete ennetamisele ja energia jaotusvõrgu töökindluse tagamisele,“ ütles Padar.

Ta tõi esile ka maapiirkondade olulise probleemi, mis on seotud ettevõtluse arendamise võimalustega. „Maapiirkonnas on ettevõtluse arendamise eelduseks elektrivõimsuse suurendamine. Paraku takistab elektrivõrguga liitumist tarbija jaoks liiga kõrge liitumistasu,“ nentis Padar. Ta lisas, et just nendele küsimustele lahenduste otsimist peab maaelukomisjon vajalikuks koostöös asjaomaste asutuste esindajatega.

Tänasele arutelule on kutsutud Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter ja Elektrilevi OÜ juhatuse esimees Tarmo Mere, majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad ning Võrumaa omavalitsusjuhid ja ametnikud.