Foto: Madis Veltman

“Kui seni kehtisid kutselises mesinduses kõrged standardid vaikiva kokkuleppena, siis nüüd on aeg küps need standardid ka fikseerida. See on ka tagatis Eesti tarbijale, et kohalik mesi on toodetud mesilasi säästes,” ütles ühingu juhatuse esimees Jaanus Tull.

Heade mesindustavade järgimine on edaspidi eeltingimuseks Ühingu ridadesse kuulumisel. Sellega teeb ühing üheselt selgeks, et Eestis mesindust majandustegevusena viljelevate mesinike jaoks on mesilaste heaolu esmatähtis.

Head mesindustavad sõnastavad mesiniku vastutuse oma mesilasperede ees ja mesiniku kohustuse tagada mesinduse jätkusuutlikkus läbi mesilasperede heaolu ja tervise eest hoolimise.

Ühing loodab, et head mesindustavad võetakse kasutusele kõikide Eesti mesinike poolt.