Foto: Priit Simson

2014. aasta juulis USAs Kansas Citys toimunud loomakasvatusteadlaste koosolekul esitlesid Pennsylvania Ülikooli teadlased esitlesid uurimistööd, milles lahati ternespiima bakterisisalduse möju immunoglobuliinide imendumisele ja vasikate tervisele.

104 vasikat jagati nelja söötmisgruppi. Esimest söödeti kuumutamata madala bakterisisaldusega ternesega, teist gruppi kuumutamata kõrge bakterisisaldusega ternesega, kolmandat kuumutatud madala bakterisisaldusega ning neljandat kuumutatud kõrge bakterisisaldusega ternespiimaga.

Kõik vasikad said ühekordsel söötmisel ~3,8 liitrit ternespiima päevas ja kõigi söötmisgruppide piim pärines ühest ja samast kogurist.

Termilise töötlemise käigus hoiti ternest 30 minutit 60°C juures. Kõrge bakterisisaldusega ternespiima saamiseks lisati kuumutatud ternespiimale 20 ml kuumutamata ternest ning hoiti seda 20°C juures selleks, et bakterid saaksid paljuneda.

Kõikide söötmisgruppide terneste IgG sisaldus oli sarnane ehk keskmiselt 69 mg/ml. 48 tunni möödudes oli kõrgema bakterisisaldusega ternespiimaga söödetud vasikatel madalam nii vereplasma proteiinisisaldus (7,3 vs 8,4 g/dl) kui ka IgG (9,4 vs 22,3 mg/ml). Langenud oli ka IgG imendumise efektiivsus (14,3 vs 34,8%), võrreldes madala bakterisisaldusega ternespiimaga söödetud vasikatega.

Erinevalt eelnevatest töödest ei õnnestunud selle uurimusega tõestada, et ternespiima termiline töötlemine tõstaks statistiliselt vereplasma proteiinisisaldust või IgG imendumisefektiivsust, kuid need näitajad olid termiliselt töödeldud ternest saanud vasikatel siiski numbriliselt suuremad kui kuumutamata ternespiima saanud vasikatel.

Lisaks sellele esines kuumutatud madala bakterisisaldusega ternespiimaga söödetud vasikatel esimesel elunädalal kõhulahtisust vähem kui ühegi teise grupi vasikatel.

Pennsylvania Ülikooli teadlasete töö tulemused toetavad seisukohta, et vastsündinud vasikatele antava ternespiima bakteriaalse saastatuse kontrollimine on äärmiselt oluline. Kuumutamine võib bakterisisalduse vähendamise seisukohast olla küll väga tulemuslik, kuid see kaotab mõtte juhul, kui piim saastub uuesti pärast termilist töötlemist.

Allikas: Jõudluskontrolli Keskuse infoleht. Samast saab lugeda ülevaadet ka teistest huvitavatest teadustöödest, mida Kansas Citys toimunud loomakasvatusteadlaste koosolekul esitleti.