Kobras. Foto: Internet

Kell 18.00 algava loodusõhtu teemaks on „Lahemaa jõgede veeloomastik ja veekogude looduslähedase korrastamise võimalused."

Zooloog Nikolai Laanetu, kes töötab Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuses spetsialist-jahimaakorraldajana, on alates 1991. aastast teinud ebapärlikarbi seiret ning omab head ülevaadet Eesti jõgedel olukorra kohta. Pikaajalised kogemused on teinud temast ka ühe parima poolveeliste imetajate spetsialisti Eestis.

Loodusõhtul räägitakse Lahemaa vooluveekogude ökoloogilisest seisundist ning veeloomastiku levikust, arvukusest ja bioloogiast. Põhjalikumalt käsitletakse seda, kuidas mõjub kobraste arvukuse tõus jõgede ökosüsteemile. Milline on kobraste elutegevusest tulenev kasu keskkonnale ning kes jäävad kannatajaks? Millised tegurid võivad veel jõgede elustikule kahjulikku mõju avaldada ning kuidas saab inimene tekkinud olukorda parandada?

Loengu pikkuseks koos kohvipausiga on planeeritud 2,5 tundi.

Kord kuus toimuvate Lahemaa loodus- ja kultuuripärandi õppeõhtute korraldamist toetab keskkonnainvesteeringute keskus, loengud on kõigile kuulajatele tasuta. Oodatud on kõik huvilised ning eelnev registreerimine pole vajalik.

Loodusõhtud toimuvad Palmse mõisa härrastemaja kõrval endises tõllakuuri hoones paiknevas suures auditooriumis.