Kristiina Tammets Anni Õnneleid
“Käimasoleval perioodil midagi suuremat muuta ei jõua. Mõttekas on vaadata ette, mida tuleks teisiti teha pärast aastat 2020,” selgitas Euroopa Liidu programmi ELARD eestlannast president Kristiina Tammets. “LEADER on ainuke ELi programm, mille raha jagamist otsustatakse kohapeal ja inimesed saavad ise otsustada, kuidas oma elu- ja töökeskkonda kujundada,” rõhutas Tammets. LEADERi abil on toetatud nii kogukondi kui ettevõtjaid, jagatud põllumajandus- ja kalandusfondi raha. Väga tähtis on kogukonna rolli suurendamine, nii et kogukonnad ise saavad otsustada, kuhu raha suunata. Linna-LEADERi ning maa- LEADERi koostöö aitab suurendada sidet linnade ja maapiirkondade vahel. Seda rakendatakse praegu pooltes ELi riikides. Näiteks linnas pakutavaid teenuseid saaks laiendada maapiirkonda. Tammets on tihti kuulnud juttu, et bürokraatlikud nõuded tulevad kõik Euroopast. “Tegelikult see päris nii ei ole. Riigil on olemas võimalused tingimusi Euroopaga läbi rääkida,” kummutas ta selle müüdi.
Avalehele
0 Kommentaari