Foto: Argo Ingver

Petitsioonis juhitakse tähelepanu Euroopa Liidu põllumeeste ebavõrdsetele oludele. Uus mitmeaastane finantsraamistik algab 2021. aastal ning põllumehed paluvad otsetoetused kõigile riikidele siis võrdsustada, kirjutab portaal 15min.lt.

"Tugev põllumees ei ole mitte ainult hea põllumajanduse alus vaid kogu majanduse konkurentsivõime eeldus. Tahan uskuda, et ka president ja peaminister püüavad seatud eesmärki saavutada," sõnas allkirjad üle andnud europarlamendi saadik Bronis Ropė.

Protseduurireeglite järgi vaatab petitsiooni üle vastav komisjon ning kui nõudmised tunnistatakse põhjendatuks, antakse need Euroopa Komisjonile täitmiseks.

Uue rahastusperioodi üle arutamisel on aktiivsed ka Eesti põllumeeste esindajad. Kahe aasta jooksul tuleb selgeks rääkida paljud teisedki põllumajandust ja maaelu puudutavad teemad, millest võib lugeda artiklist "Mis saab põllumajandustoetustest?"

“Oleme kohtumistel Euroopa Komisjoni poliitikakujundajatega ebavõrdsete toetuste probleemi alati rõhutanud,” kinnitab loos ka Eesti Põllumajandus-kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.