Põrssad Foto: Raivo Tasso

“Kui kõik hästi läheb, toome esimesed uued sead farmi selle kuu lõpus,” ütles Linnamäe Peekoni juht Siim Saareväli Lääne Elule. Ta lisas, et nagu sügisel lubatud, pole ühtegi ettevõtte töötajat vahepeal koondatud. “Kõik meie töötajad on alles, tootmine jätkub,” kinnitas Saareväli.

Novembri alguses teatas VTA, et Linnamäe Peekonile hüvitatakse seakatkuga tekkinud kahjud 576 070 euroga. „Hüvituse summa arvutatakse välja kindla valemi järgi, kus arvesse on võetud sigade kilohinda ja põrsaste arvu, samuti desinfitseerimise ja pesemise kulusid,” selgitas VTA pressiesindaja Martin Altraja.

Veterinaar- ja toiduamet diagnoosis septembris sigade Aafrika katku Oru külas Lääne-Nigula vallas Läänemaal, kus peeti ligikaudu 6800 siga. Vastavalt kehtivatele tõrjemeetmetele kõik loomad hukati, taudikollet ümbritsevatel aladel kehtestati piirangud loomade ja loomsete saaduste liikumisele ning viidi läbi täiendavad järelevalvetoimingud. Farmi hooned ja inventar puhastati ning desinfitseeriti korduvalt, millele järgnes nõuetekohane ooteperiood.

Taudi farmi jõudmise üheks võimalikuks põhjuseks oli maaülikooli teadlaste hinnangul haigustekitaja ülekandumine sööda ja muu farmi tegevuseks vajaliku transpordil.