Loobu möödaviikpääs. Foto: M. Metsallik

Töid teostati Pirita jõe Nehatu, Loo ja Paritõkke paisul, Loobu jõe Loobu paisul, Mustoja jõe Vihula alumisel paisul ja Kunda jõe Estonian Cell paisul. Lisaks ka Kasari jõe Laastre paisul, mis kuulub karpkalalaste elupaigaks olevate veekogude hulka.

Projekteerimis-ehitustöid teostas avatud riigihanke tulemusel konsortsium Insenerehituse AS ja Terrat AS. FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalvet teosta Vealeidja OÜ.

Tööde maksumus oli ligi 2 miljonit eurot. Projekti rahastati Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ja viidi läbi Keskkonnaministeeriumi poolt välja töötatud meetme "Vooluveekogude seisundi parandamine" raames.

Euroopa Liidu nõudmiste kohaselt tuleb tagada lõhe, jõeforelli, meriforelli ning harjuse kudemis- ja elupaigana kinnitatud veekogule või selle lõigule ehitatud paisul kalade läbipääs üles- ja allavoolu 2013. aasta 1. jaanuariks.