Sularaha Foto: Rauno Volmar

Üleminekutoetuste määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsused on koostamisel, need kinnitab PRIA hiljemalt 22.juuniks, millele järgneb kohe toetuste väljamaksmine.

Toetusesaajate nimekirjad avaldame kodulehel, individuaalsed andmed toetuste kohta on kättesaadavad e-PRIAs.