Foto: Karin Kaljuläte

Maa-ameti nõuniku kt Evelin Jürgenson ütles Saarte Häälele, et maa ümberkruntimine aitaks vähendada maaharimiskulusid ja muuta põllumajandustootmist konkurentsivõimelisemaks. Laialipillutatud maatükid vähendavad tootmise efektiivsust, kuna tootjad peavad sõitma ühelt põllult teisele ja tegema üleliigseid kulutusi. Seda seejuures, et Eesti klimaatilised tingimused ja mullaviljakus on niigi euroliidu nigelamaid.

Praegu on Eestis tootjate põllumajandusmaade paiknemist reguleerinud pigem turg. “Kindlasti on mõned tootjad ostnud endale maid ka lähedusse, aga turul ei pruugi olla neid maid, mida tootjal vaja on,” märkis Jürgenson. “Tootja ostab neid maid, mida ta kätte saab, ja see võib maatükke veel rohkem killustada.”

Põllumajandusministeeriumi asekantsler Illar Lemetti ütles maa-ameti pöördumist kommenteerides Saarte Häälele, et järgneval programmiperioodil on muu hulgas kavas toetada põllu- ja metsamajanduse taristu arendamist ja hoidu. Korras maaparandussüsteemid on meie kliimavöötmes põllumajandusliku tegevuse eelduseks. Arvestades, et Eestis kasutusel olevast põllumajandusmaast on kuivendatud umbes 55% ning enamik kuivendussüsteemidest on enam kui 30 aastat vanad, on selles valdkonnas kavas keskenduda eelkõige just maaparandussüsteemide uuendamisele ja rekonstrueerimisele ning keskkonnakaitseliste eesmärkidega vastavusse viimisele.