Põua käes kannatav kartulipõld. Foto: Anni Õnneleid

Maaelukomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul on kõige raskemad põuakahjud Lääne-Virumaal, aga ka Jõgevamaal, Tartumaal ja Raplamaal.

„Piimakarja pidajad pole saanud varuda talveks piisavalt sööta, paljud köögiviljakasvatajad on ikaldunud kapsad ja porgandid maa sisse kündnud ning vilja- ja kartulisaagistki pole palju loota,“ kirjeldas Kokk olukorda. „Põllumeeste toetuseks tuleks abi küsida Euroopa Komisjonilt ja vajadusel leida raha ka riigieelarvest.“

Maaelukomisjoni aseesimees Urmas Kruuse sõnul peab valitsus tegutsema kiiresti ja töötama välja lahendused kõige enam põuas kannatanud tootjate toetamiseks, et ennetada kriisi põllumajanduses. Ta lisas, et kuum on liiga teinud ka Lätis ja Leedus, kus valitsused tegutsevad aktiivselt olukorra lahendamise nimel.

Maaelukomisjoni istung toimub Eesti Taimekasvatuse instituudis Jõgeval. Kutsutud on maaeluminister Tarmo Tamm, taimekasvatuse instituudi, põllumajandus-kaubanduskoja, talupidajate keskliidu, aiandusliidu ja Jõgevamaa põllumajandustootjate liidu esindajad.