Foto: Hendrik Osula

„Selleks, et luua soodsad tingimused Eesti põllumajanduse ja suurte ning väikeste toidutootjate jaoks, on kindlasti vaja riigipoolset stabiilset ja kaasavat poliitikat,“ rõhutas maaeluminister Tarmo Tamm, lisades, et töö peab jätkuma ka uute eksporditurgude leidmisel ning Eesti toodete turustamisel.

Ta lisas, et oluline temaatika on kindlasti võrdsete konkurentsitingimuste eest seismine Euroopa Liidu tasandil.

„Meie kindel seisukoht on, et Eesti põllumajandus- ja toidutootjatele tuleb tagada võrdsed konkurentsitingimused Euroopa Liidu ühisturul. Seisame ELi tasandil ühise põllumajanduspoliitika raames otsetoetuste võrdsustamise eest ja maksame põllumeestele üleminekutoetusi Euroopa Liidu poolt lubatud maksimaalses määras,“ kinnitas Tamm, lisades, et Jüri Ratase juhitud valitsus on üleminekutoetusi ka maksimaalses mahus maksnud.

Samuti nähakse ette mesilasperede toetuste maksmist, et arendada kodumaise mesindussektori arengut ja luua meie mesinikele võrdsemad konkurentsitingimused naaberriikidega.

Mõeldes Eesti kasvavale maheturule ja meie mahekuvandile, tuleb Keskerakonna arvates Eesti GMO vabaks riigiks kuulutada.

„Alates Euroopa Liiduga liitumisest pole Eestis kasvatatud ainsatki GMO põllukultuuri ja ka Euroopa Liidu tasandil valitseb negatiivne suhtumine GMO põllukultuuridesse. Eesti GMO-vabaks kuulutamine annaks olulist kaalu meie mahemaa kuvandile välisturgudel,“ leidis Tamm.

Maaelu edendamiseks ja arenguks tuleks maaeluministri arvates lõpetada killustatus erinevate ministeeriumite vahel. „Maaelupoliitika kujundamise ja elluviimise eest peaks vastutama koos vastavate poliitikameetmete ja ressurssidega üks ministeerium, kelle haldusalas oleks nii põllumajandus kui ka metsandus. See teeks ka lihtsamaks kodanikul riigiga asju ajada,“ tõi ta välja.

Tamm ütles, et Keskerakond peab oluliseks tasakaalukat regionaalarengut ning et elu oleks nii linnas kui ka maal. Seetõttu soovitakse Tamme sõnul käivitada „Noored maale“ programm. „Meie eesmärk on muuta maal elamine ja tegutsemine noortele atraktiivsemaks ning arendada majanduslikku ja sotsiaalset keskkonda,“ sõnas Tamm.