Maaülikooli preemia pälvinud Maie Mölder on rektor Mait Klaasseni sõnul hea ees­kuju tudengitele. Foto: Sven Arbet

Õrnema soo esindajatel on raske kui mitte võimatu võita aasta põllumehe tiitlit.

Seda rõõmustavam oli, et maaülikool tunnustas oma eripreemiaga meie üht tuntumat ja armastatumat piimakarjakasvatajat Maie Mölderit, kes veterinaari ja kauaaegse farmijuhatajana on kogu oma töise elu pühendanud Tartu Agro piimakarjale Vorbuse farmis ning pälvinud tänavu ka parima piimakarjakasvataja tiitli.

Eestimaal ei möödu ühtegi kaunima lehma konkurssi nii, et Mölderi kasvatatud ja poputatud lehmad poleks võitjate reas. Ta valmistab ise lehmi väga hästi näitusteks ette ega ole kade oma teadmisi ja kogemusi ka konkurentidega jagama.

Vorbuse farmi tulevad lüpsirekordid. Maie Mölder peab lehmade hea piimaanni põhjuseks geneetikat, tõuaretust, õiget söödaratsiooni ja korralikke pidamistingimusi.

Kui Maie Mölder 1971. aastal EPA veterinaarina lõpetas, läks ta kohe tööle Vorbusele toonasesse Tartu näidissovhoosi, kus lehmad lüpsid 3000−4000 kg aastas lehma kohta.

Vorbusel töötab ta tänini ning on aretustööle kulutanud palju aastaid ja energiat. Nüüd lüpsab Vorbuse 650pealine piimakari stabiilselt üle 10 000 kg lehma kohta.

Karjas on ka rekordlehmi, kelle aastalüps 15 000–17 000 kg. Tulemused on seda hinnatavamad, et karjast on pooled punased lehmad, kuid Vorbusel ei jää nad mustakirjudele palju alla.

Eesti Maaülikooli valitsus tõi eripreemia puhul esile, et Vorbusel on eeskujulikud tootmisnäitajad, samas hoolitakse ka loomad heaolust.

Farmitöö eestvedaja Maie Mölder on uuendusmeelne ja keskkonnateadlik.

Maaülikooli preemiat on Vorbuse farm väärt ka selle poolest, et AS Tartu Agro on juba aastaid olnud tudengitele oluline praktikabaas, koostööd tehakse ka rakendusteaduste alal.

Küllap on tänase laureaadi pühendumusest, põhjalikest oskustest ja loomaarmastusest maaülikooli tudengitel paljugi õppida ja eeskuju võtta.