AP/Scanpix

MESi poolt pakutav laen on kaasfinantseering ning on mõeldud vesiviljelusega tegelevatele ettevõtetele, keda krediidi- või finantseerimisasutused on valmis finantseerima osaliselt või piiratud mahus. Vesiviljelusele mõeldud finantskorraldusvahendite maht on 4 miljonit eurot.

MESi poolt pakutav maksimaalne laenu summa ühe projekti kohta on kuni 500 000 eurot, kuid mitte rohkem kui sama projekti kohta panga poolt tehtud laenuotsuse summa. Laenuperioodi pikkus üldjuhul kuni 10 aastat ning võimalik maksepuhkus kuni 5 aastat. Intress on võrreldav panga laenuintressiga või määratakse krediidireitingu alusel.

Vesiviljelus on kiiresti laienev suhteliselt uus valdkond ning sektorisse tuleb järjest uusi alustavaid ettevõtjaid. Kuna turunõudlusele vastavat stabiilset ja samas keskkonnasäästlikku tootmist võimaldavad tehnoloogiad nõuavad aga suuri investeeringuid ning investeeringu alustamisest esimese toodanguni võib minna 2-3 aastat, siis on vesiviljeluse arendamiseks oluline koostöös finantseerimisasutustega tagada laenutoodete olemasolu, mis lähtub sektori vajadustest. Ühelt poolt on meie eesmärk arendada vesiviljelussektorit, mille prioriteetsus kogu Euroopa kalanduses on järjest kasvamas, teisalt soovime seda teha koostöös finantseerimisasutustega, kellega ühiselt me projekte rahastame“ selgitab MESi juhatuse liige Madis Reinup.

„Laenu sihtotstarbeks on erinevad investeeringud vesiviljeluskasvandusse või selle töötlemisüksusse, samuti tegevused, mis on seotud vesiviljelustoodete kvaliteedi tõstmise ning tootearendusega. Võrreldes investeeringutoetustega, võimaldab MESi vahendatav laenutoode maksumaksjate raha kasutada oluliselt paindlikumalt ettevõtluse arendamiseks, pakkudes võimalust teha investeeringuid oluliselt suuremas mahus“ lisab Madis Reinup.

Varem on läbi Maaelu Edendamise Sihtasutuse rahastatud 13 vesiviljeluse projekti, kus 3,8 miljoni euro suuruse garantiiga on laenatud 5,6 miljonit eurot.