Mesilased. Foto: Sven Arbet

"Samuti avaldab see positiivset mõju mesilasperede registreerimisele ning seeläbi paraneb mesilaste haiguste varajane avastamine ja õigeaegne mesilaste haiguste leviku tõkestamiseks võetud meetmete rakendamine,“ sõnas minister Tamm.

Tamme sõnul otsustas Vabariigi Valitsus riigieelarve läbirääkimistel mesindussektorit järgmisel neljal aastal riigieelarvest makstava mesilaspere toetuse kaudu toetada.

Mesilaspere toetuse alus on mesilasperede registreerimine põllumajandusloomade registris ning selle maksmine on planeeritud alates 2019. aastast, kokku neljal järjestikusel aastal. 2019. aasta eelarve on 600 000 eurot, järgmistel aastatel juba aga 800 000 eurot aastas.

Statistikaameti andmetel oli 2016. aastal Eestis mesilasperedega majapidamisi kokku 1396 ja mesilasperesid 2017. aastal 49 900. Põllumajandusloomade registri andmetel oli 2018. aasta 12. novembri seisuga mesilaid 3473 ja mesilasperesid 34 585.

Eile toimunud maaeluministri ja mesindussektori esindajate kohtumisel arutati ka 2019.−2022. a mesindusprogrammi meetmeid ja tegevusi. Seda on Eestis rakendatud Euroopa Liiduga liitumisest alates, hetkel on pooleli neljas programm, mis lõpeb 2019. aasta suvel.

Hetkel toimuva programmi raames rakendatakse kolme meedet: tehniline abi mesinikele ja nende organisatsioonidele, kahjurite, mesilaste haiguste, eriti varroatoosi tõrje ning mesindustoodete analüüsimine laboratooriumide toetamise eesmärgiga aidata mesinikel oma tooteid turustada ja suurendada nende väärtust.

Lõplik uue perioodi mesindusprogramm, mille koostamises osalevad lisaks ametnikele ka mesinikud, tuleb Euroopa Komisjonile esitada hiljemalt 15. märtsiks 2019.