Kärdla kohvikutepäev Foto: Eva Ligi

Ungari Mesinike Ühing on Euroopasse imporditavat Hiina mett lasknud analüüsida nii Debreceni Ülikoolil kui ka Bremeni Meditsiinilaboril ja jõudnud järeldusele, et tegu on tööstusliku võltsinguga.

Seda järeldust toetab ka näiteks asjaolu, et Hiina toodab ametliku statistika kohaselt rohkem mett, kui kogu Ameerika kontinent ja Euroopa ühtekokku. Seda hoolimata asjaolust, et üle poole Hiina pindalast moodustab kuiv ja kõrbeline territoorium, mis mesilaste pidamiseks ei sobi.

Kuna tegu on üle-Euroopalise probleemiga, osalevad Brüsseli aktsioonil lisaks ungarlastele veel mitmete Euroopa riikide mesinike organisatsioonid, kes samuti kuuluvad Euroopa Kutseliste Mesinike Ühingusse.

"Eesti ühingul jääb seekord lühikese etteteatamistähtaja tõttu füüsiliselt kohale minemata, aga oleme reedel hinges oma kolleegidega Schumani väljakul," ütleb Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu juhatuse esimees Tago Holsting.


Eesti ühing on algatanud allkirjade kogumise keskkonnas petitsioon.ee/ei-taha-voltsitud-mett, millega taotletakse järgmisi eesmärke:

  • alustada viivitamatult Hiinast imporditava meega seotud probleemide uurimist pädeva EU asutuse poolt;
  • muuta EU Meedirektiivi päritoluriigi osutamise sätteid nii, et igal meeanumal oleks kirjas millisest riigist või riikidest see konkreetne mesi pärit on.

Samuti oleme volitanud oma Ungari kolleege kasutama protestiaktsiooni käigus EKMÜ sümboolikat.