Foto: Sven Arbet

Analüüsides, kuidas liikmesriigid aastatel 2013-2015 ühtse põllumajanduspoliitika raames mesindussektorit toetasid, selgub, et tarude hulk kasvab pidevalt: kokku loendatakse EL liikmesriikides 15,7 miljonit mesitaru, mis on 12 protsendi võrra enam kui aastatel 2011-2013.

Raportist selgub veel, et ühel mesinikul on nüüd rohkem tarusid, kuid mesinike arv on eelmise perioodiga võrreldes 4 protsendi võrra langenud. Enamus mesinikest - tervelt 96% - on väiketootjad, kel on vähem kui 150 taru.

EL toetab mesindust liikmesriikide rahvuslike programmide kaudu eesmärgiga suurendada toodangut ning turustada seda paremini.

33 miljonist, millega EL eelarvest mesindust toetatakse, saab suurima osa Hispaania (16%), järgnevad Prantsusmaa (11%) ja Rumeenia (10%).