Viimastel kümnenditel on suhteliselt palju tähelepanu saanud ka põllumajandustootmisega kaasnevad kasvuhoonegaasid nagu metaan, mis tekib mäletsejaliste vatsa loomuliku fermentatsiooni käigus. Kuna märkimisväärne kogus inimtegevusega seotud metaanist produtseeritakse loomakasvatuses, otsitakse lahendusi, kuidas selle mõju keskkonnale vähendada. Heidame põgusa pilgu mõningatele faktidele ja müütidele, mis on seotud mäletsejaliste emiteeritud metaaniga.

Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: