Metsaomanikud imetlemas Võrumaa võimast metsa. Foto: Arhiiv

Maa-ameti andmeid analüüsinud Lembit Maa­metsa järgi on see maht tagasihoidlikus vähenemistrendis – aastatel 2010–2013 vähenes müüdud metsamaa pindala 6,7%.

Samas on üldine turuaktiivsus kõrge, moodustades umbes 5% käibes olevast metsamaast. 2001. aastast alates on metsamaaturu maht kokku olnud 624 121 hektarit.

"Kahjuks ei ole võimalik kindlaks teha, kui suur on olnud kordusmüükide maht, kuid number iseenesest on muljetavaldav,” on nenditud analüüsis. "See näitab, et turul ringleva metsakinnisvara nominaalväärtus raiete tulemusena hoopiski väheneb, mistõttu reaalne metsakinnisvara hinnatõus on eeldatavalt tunduvalt suurem.”

2012. ja 2013. aastal olid metsamaa hinnad jätkuvalt tõusutrendis. Ülevaates on öeldud, et majanduskriisile eelnenud 2008. aasta keskmine metsamaa müügihind oli 2013. aastaks tõusnud ligi 30%, vaatamata sellele, et 2009. aastal langes hind võrreldes 2008. aastaga 26%. "Viimaste aastate suhteliselt järsk hinnatõus viitab suurenevale ostusurvele. 2000 euro piiri ületamine keskmises hinnas hektari kohta annab tunnistust tõsiasjast, et enam ei määra ainult raielikviidsus metsamaa hinda turul.”

Metsamaaturu rahaline maht on tänu keskmise hektarihinna tõusule viimastel aastatel suurenenud, jõudes 2013. aastal üle saja miljoni – 116,61 miljonit eurot. "Vaatamata tagasihoidlikule müügimahu langusele viimasel neljal aastal, on turu rahaline maht tõusnud üle 30%,” on kirjas ülevaates.

Põhjalikumalt saab ülevaatega, kus andmed on toodud ka maakondade kaupa (elavaim metsamaaturg on Saaremaal), tutvuda keskkonnaagentuuri kodulehel www.keskkonnainfo.ee.

Näiteks müüdud metsamaa pindala järgi juhib maakondade pingerida Saaremaa, järgnevad enam-vähem ühesuguse näitajaga Läänemaa, Viljandimaa, Harjumaa, siis Lääne-Virumaa, Raplamaa, veidi väiksema müüdud metsamaa pindalaga Järvamaa, Valgamaa, Põlvamaa, Jõgevamaa, Ida-Virumaa, Pärnumaa, ja pingerea lõpus on Hiiumaa, Võrumaa, Tartumaa.

Muu hulgas on graafikutel välja toodud riigi metsamaatehingud, mis moodustavad kogumahust suhteliselt väikese osa.

Maa-ameti müükidel müüdi näiteks 2013. aastal eraomandisse kokku 6048 hektarit maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistuid, mille kõlvikulises koosseisus oli kokku 2874 hektarit metsamaad. Tänavu on maa-ameti andmeil juba müüdud maadest olnud metsamaad 279 hektarit ja prognoos on müüa veel üle 400 ha metsamaad.

Maa-ameti peadirektor Raivo Vallner rõhutab, et ameti kaudu müüki suunatavad maatulundusmaad on tihti segakõlvikulised ja sisaldavad väga sageli nii metsamaad, looduslikku rohumaad kui ka haritavat maad, ei ole alati selgelt eristatavad metsa- või põllumaana.