Erakogu

Konkursil osalemine

Konkursil võivad osaleda kõik, kelle toredad teod on ellu viidud viimase 12 kuu jooksul. Lubatud on nii iseenda kandidatuuri ülesseadmine kui kellegi teost teada andmine. Konkursil osalemiseks tuleb täita elektrooniline ankeet.

Kandideerimistingimused:

 • konkursile võivad kandidaate esitada kõik;
 • lubatud on iseenda kandidatuuri konkursil osalemiseks ülesseadmine;
 • konkursile esitatud keskkonnategu peab konkursi toimumise ajaks olema lõpetatud;
 • esitatud keskkonnategu tohi olla ellu viidud kasumi teenimise eesmärgil;

Hindamine

Kõik konkursile esitatud teod lähevad avalikule hääletusele Delfi keskkonnas. Samuti moodustab Keskkonnaministeerium konkursile esitatud tööde hindamiseks hindamiskomisjoni, mille koosseis avaldatakse konkursi kodulehel.

Kümme kõige enam rahva hääli saanud tegu lähevad hindamiseks hindamiskomisjonile.
Konkursi võitjad kuulutatakse ametlikult välja jaanuarikuu jooksul toimuval auhindade üleandmise üritusel. Aasta Keskkonnateo konkursil selgitatakse välja üks üldvõitja. Konkursi raames antakse välja järgmised auhinnad:

 • üldvõitja peaauhinna suuruseks on 5000 euro suurune rahaline preemia;
 • üldvõitjale antakse välja keskkonnamärgi kasutusõigus;
 • vastavalt hindamiskomisjoni otsusele võidakse tunnustada tänukirjaga ka teisi kandidaate.

Keskkonnamärgi kasutamine

Konkursi võitjatel on õigus kasutada Keskkonnaministeeriumi keskkonnamärki oma kirjaplangil, trükistel ja toodete/teenuste reklaamimisel. Märgil on õunapuuõie stiliseeritud kujutis ning selle juurde kuuluv tekst „Aasta Keskkonnateo Auhind“.

Keskkonnamärgi väljaandmise eesmärk on:

 • tunnustada keskkonna valdkonnas sooritatud silmapaistvaid tegusid või algatusi;
 • toetada organisatsiooni keskkonnaalaseid saavutusi;
 • pakkuda eeliseid konkurentsis;
 • suurendada tarbija usaldust toodete/teenuste kvaliteedi osas.

Loe keskkonnakonkursside kohta lähemalt veebist www.keskkonnatunnustused.ee või Facebooki lehelt Keskkonnatunnustused.